Area

Feature

Channel

filterIcon

Bronchoskopii

filterIcon

ERCP

filterIcon

Endoskopii v dolním gi traktu

filterIcon

Endoskopii v horním gi traktu

filterIcon

Adaptér na proplachování

filterIcon

Autoklávovatelný

filterIcon

Kompatibilní s 0.018

filterIcon

Kompatibilní s 0.021

filterIcon

Kompatibilní s 0.025

filterIcon

Kompatibilní s 0.035

filterIcon

Kompatibilní s 0.038

filterIcon

Kontrastní látka

filterIcon

Elektrochirurgická zařízení

filterIcon

Skiaskopická kontrola

filterIcon

Kompatibilní s vodícím drátem

filterIcon

Jemná dekontaminace

filterIcon

Pouze k jednorázovému použití

filterIcon

Sterilní

Vybrat

Rozsah

channelIcon

1.2 mm

channelIcon

1.5 mm

channelIcon

1.7 mm

channelIcon

2.0 mm

channelIcon

2.2 mm

channelIcon

2.6 mm

channelIcon

2.8 mm

channelIcon

3.2 mm

channelIcon

3.7 mm

channelIcon

4.2 mm

channelIcon

5.0 mm

channelIcon

5.5 mm

channelIcon

6.0 mm

Bioptické kleště

Bioptické kleště

Polypektomie, EMR a ESD

Kličky pro studenou i termickou biopsii

Hemostáza

Klipovače

Vyjímací zařízení

Extrakční kleště

Luminální průchodnost

Dilatační balónky do jícnu